Lớp trung học cơ sở

Các thủ tục và hồ sơ:

THCS

6

(đầu năm)

 1. Đơn nhập học (mẫu nhà trường);
 2. Học bạ tiểu học (bản chính);
 3. Bản sao giấy khai sinh;
 4. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học;
 5. 4 ảnh 3×4

6

(giữa năm), 7, 8, 9

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Học bạ THCS (bản chính);
 3. Bản sao giấy khai sinh;
 4. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp hoặc giấy giới thiệu của phòng GD&ĐT nơi đến cấp (nếu học sinh ngoài tỉnh);
 6.  4 ảnh 3×4

Các quy định chung:

1. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

2. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

3. Học sinh không được lưu ban quá 02 lần trong một cấp học.

4. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường;

b) Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn gồm: các đại diện của Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang theo học; giáo viên dạy lớp trên; nhân viên y tế;

c) Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

5. Học sinh trong độ tuổi THCS ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều được học ở trường THCS tại nơi cư trú hoặc ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. Thủ tục như sau:

a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường;

b) Hiệu trưởng nhà trường tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào lớp phù hợp.