Giới thiệu

UKA là hệ thống trường quốc tế từ Mầm non đến Trung học phổ thông với những lợi thế:

  • Là một hệ thống giáo dục thuộc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG).

  • Cung cấp cho học sinh nền tảng học vấn vững chắc thông qua sự kết hợp giữa Chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo và Chương trình giáo dục Anh ngữ Quốc tế Cambridge.

  • Cam kết chuẩn đầu ra của học sinh có khả năng hội nhập môi trường học tập quốc tế.
  • Được trang bị hệ thống cơ sở vật chất hiện đại có đủ dịch vụ bán trú, nội trú, đưa rước theo chuẩn quốc tế.